Glädjerunans fullmånesorakel

2

I älskade Moder Månes fulla kraft, kastar jag så ut mina runor till tonerna av kraftsång och ser hur månvarvet blir som inleds i Glädjerunans kraft. Glädjerunan som påminner oss om att skapa glädje i våra liv – varje dag. Att minnas barnasinnet och se de oändliga möjligheterna när vi möter utmaningar på Livets Stig. Den talar om kärlek, lätta steg och säger “nu vänder vindarna”.

Mina runor har varit med länge, länge, länge. Varje sten är som en bekant vän, så jag störs inte av att runorna är avskavda. De sjunger ut sin kraft och visdom i alla fall. Jag skriver gammal vana trogen oraklet i du-form, även om den är allmän, eftersom jag oftast ställer personliga runorakel.

Här kommer Glädjerunans fullmånesorakel:

Muspelheim representerar den andliga skapande urkraften. Själens födelse och vår livslott. Här ser vi även visdomen vi står inför på Livets Stig i vårat varande just nu. Grundkraften finns representerad här – roten i livet, här och nu. Odalrunan talar om att det är viktigt att värna om de traditioner du själv skapat. Familjen är viktig i dessa sammanhang för dig. Det är också viktigt att du känner dig trygg i ditt varande och levande. Känslan av att lämna ett avtryck till mänskligheten, går hand i hand med att odla själen. Ge själen näring genom att skapa det du önskar och mår bra av.

Asgård representerar kommunikationen med det högre jaget och det gudomliga. Här finns dina mentala processer och din andlighet. Inspirationen representeras också här. Idegransrunan talar om att du är mogen för kommunikation med ditt Andliga Team, att du har uppnått de insikter och den mognad som krävs för att du ska förstå budskapen och vägledningen. Du har övat dig i tålamod och ser idag dina styrkor i livet ur ett annat perspektiv än tidigare. Det viktiga är att minnas att flexibel styrka är det som ger oss ett jämnare flöde i livet, att veta när det är dags att stå stilla och inte forcera framåt på Livets Stig. Denna runa visar också att du är på rätt väg i ditt liv och med dina planer för framtiden.

Vanaheim står för förmågan att utveckla livsinriktning, det emotionella livet och intuitionen. Här visas vad som komma skall, vad som är viktigast att fokusera på just nu. Urrunan talar om att du står inför nystarter av olika slag. Våga anamma dem, denna runa symboliserar urkraften, den omanifesterade energin i universum, denna energi är till för dig att formas till det du önskar ska komma till dig. Det är din fria vilja, din individualism, som skapar förutsättningarna för dig i framtiden.

Ljusalvheim representerar förmågan att bygga relationer, empati och kreativitet. Hjärtats dragningskraft och dina emotionella behov. Här visas vad du behöver för att växa inom dig och komma framåt. Ingrunan talar om att du står inför avslut, fullbordan. Det är dags att förnya vänskapkretsen, cykeln har kommit till sitt slut. Du behöver fruktbara relationer i ditt liv, där det finns en önskan om utveckling mot en ljusare framtid.

Midgård representerar ditt fysiska jag – kroppen, självkännedom och de sociala aspekterna i ditt liv. Här finns din självuppfattning och det du behöver veta för att stå i din kraft. Björkrunan felvänt tyder på att du bör skifta om din omsorg för andra, så den riktas mer mot dig själv. Denna runa symboliserar omtanke och omsorg, empati i sin vackraste form. Du behöver ta hand om dig, se till att du mår bra och att dina energier förnyas och fylls på. Närhet till naturen är att rekommendera, dra upp kraft ur Moder Jord och tillåt dig själv att vila i hennes famn för att få den kraften du behöver i ditt varande.

Svartalvheim står för det förflutna, uppväxt och traditioner. Här ser man vad som har varit och hur det påverkar dig idag. Tidigare inkarnationers påverkan i ditt nu. Vad finns det för lärdom att hämta för att stärka nuet. Svartalvheim är även knuten till vår relation till naturen och dess väsen samt läkekraft. Älgrunan felvänt talar om att du inte ser det förflutna med den klarhet du borde göra. Det inre manifesteras i det yttre, minnen skapar skuggor i nuet om de inte får blekna. Älgrunan påminner om vikten av att se på det förflutna med klarhet, låta erfarenheterna skapa insikter som för dig vidare på livet väg. Denna övergång är viktig för att det ska råda balans mellan det förflutna och framtiden, en balans som skapas i varandet.

Jotunheim representerar de kriser och hinder som finns i din väg. Här får du en fingervisning om vad som behöver justeras för att du ska komma vidare. Den tomma talar om att du innerst inne vet vari dina hinder ligger. Hagal förtydligar att en utrensning är nödvändig. Släpp taget om allt som inte är nödvändigt för dig. Låt balansen infinna sig och låt turbulensen lägga sig. Hagal representerar också en bro mellan det omedvetna och det medvetna, så känn efter vad som är rätt för just dig, just idag.

Helheim står för problemen i ditt liv – sjukdom, konflikter etc. Den står även för förändringar och påvisar dina förfäders inflytande i ditt liv. Här finns de förändringar som krävs i nuet för att du ska kunna få en förhöjd andlighet i din vardag. Asarunan talar om att du saknar kommunikation med ditt inre och dina förfäder. Om du inte hör dig själv, kan du inte finna din väg. Och, om du inte hör dina förfäder, blir vägen svår att följa. Ta dig tid att meditera, vandra i naturen i stillhet eller vad som nu får dig att gå ner i varv och sjunka in i dig själv. Vänd dig inåt och lyssna till den visdom och kunskap som finns där. Ta emot inspirationen som finns inom dig och agera utifrån den.

Nifelheim är hemvist för dina rädslor och din undermedvetnas skugga. Den magiska förmågan och de dolda tingen i ditt liv finns här. Här påvisas det du behöver möta och släppa för att komma vidare i skapelsen menad för dig. Dina magiska förmågor gestaltas i denna värld. Vagnsrunan felvänt visar en oro för att inte kunna ha kontroll över livet. Skapa ordning och reda, i ditt inre och låt det manifesteras i din omgivning, så kommer känslan av lugn att ersätta oron. Var inte rädd för att söka nya vägar i livet, om de gamla känns tunga i stegen. Det finns ingen anledninga att vara rädd för det som ännu inte hänt – se framtiden an med tillit och glädje.

Tack för att Du läste <3

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

2 kommentarer

Lämna en tanke