Att jobba Ceremoniellt är att föra in Anden i det du gör

0

Att jobba ceremoniellt är att föra in Anden i det du gör.
Det är att visa vördnad, en djupare respekt, för det du gör, för dina förmödrar och förfäder sam för de krafter du vill förmedla till dig eller någon annan. Att buga gör dig inte svag eller vek, det visar att du har mod att underkasta dig en högre makt, kraftfullare och äldre än tiden själv.

”The rage begins where ceremony is excluded.”

Första gången Mother Pinetree yttrade dessa ord blev jag förvirrad. De lät hårda och fördömande, men med tiden förstod jag innebörden och jag kapitulerade inför arvet och kraften.

Arvet, och kraften, vi förvaltar är gammal. Den är lika självklar som ett par skor du har gått in. När vi tar den för given och slänger med den åt höger och vänster. Delar till vem som helst, när som helst och utan fokus är vi illa ute. Övertrampen på integritet och etik smyger sig närmare och närmare. Till slut är allt ett formlöst fluff av energier som rör sig utan mål. Ingen vet vad som egentligen hjälpte eller stjälpte. Välviljan som tar överhanden är i mångt och mycket vår största fiende i varandet.

Att jobba ceremoniellt är att föra in Anden i det du gör. Det skapas med eftertanke, förberedelser och ett inre avtal med dig själv och ditt Andliga Team. Du genomför ceremonin för dig eller någon annan med fullständig fokus och en genomtänkt intention, vilket gör din healing starkare, klarare och väldigt fylld av upplevelser för den som mottar den.

” The rage is what closes the doors to beauty, ceremony and obediance.”

Raseri. Ett hårt ord. Ännu en sanning vi behöver våga se. För vad, om inte raseri fyller våran vardag? Vi är ofta arga eller irriterade på något. Vårt samhälle idag gör det inte lätt att vara i ett harmoniskt varande. Orättvisor omger oss och stressen hetsar oss ännu mer till att springa ifrån oss själva.

Lydnad. Ännu ett hårt ord och ännu en sanning vi behöver våga se. Vi kämpar för frihet, vi kämpar för rättvisa och vi kämpar för något vi inte ens minns vad det är. Vi kopplar samman ordet ”lydnad” med många negativa aspekter, men vi glömmer att lydnad är en form av respekt, som i sin tur leder till vördnad. Vi är fullt upptagna med att slå oss fria från lydnad, så vi missar att vi tar ännu ett steg bort från våra förfäder. Vi bryter traditioner på löpande band i hopp om att frigöra oss, men vad är det som skrämmer oss med lydnad?

Lydnad är inte underkastelse och att ge upp din fria vilja, inte när det handlar om ceremoniellt arbete. Lydnad är att visa tillit till gammal visdom, att respektera det du får till dig från ditt Andliga Team. Det visar att du är villig att göra något för allt du får i retur.

”Obediance is what creates surrender, surrender creates growth.”

Jag säger det ofta på kurser, workshops och föredrag. ”Det var i min kapitulation jag fann mitt kall och min sanna kraft. Jag såg Livets Stig tydligt.” Det var när jag kapitulerade som himlen öppnade sig. Fram till dess hade allt handlat om överlevnad. En ständig kamp för att få livet att gå ihop. Tre jobb; två företag och ett trappstädningsjobb. Utöver det tog jag hand om andras hundar också. Allt för att överleva i en hård värld där min Ande för länge sen glömt sitt syfte.

Att leva ceremoniellt innebär inte att du lever livet i en egen bubbla, klädd på ett speciellt vis eller äter en specifik kost. Det innebär helt enkelt att du för in Anden i det du gör. Att skapar medvetenhet i ditt varande. Du blir närvarande.
Effekten av detta blir att du känner ett lugn, en stillhet inom dig som sänker bland annat din stressorer i kroppen. Du sliter mindre på ditt energisystem och känner att du revitaliseras när du gör det du gör. Det som är det lilla miraklet i detta är att du kan tillämpa ceremonin på allt du gör, det är ett skifte i ditt medvetande. Du behöver inte ens tända ett ljus eller rökelse. Du kan använda andningen till att styra skiftet i ditt medvetande.

Att gå över i ett ceremoniellt medvetande ökar också tacksamheten i ditt varande. Tacksamhet skapar en djupare medvetenhet om vad du har åstadkommit och vad du har. Vilken rikedom som omger dig.

Våga därför kapitulera, lyda dina förmödrar och förfäder för att växa. Slå ut i blom i ett lugn, en själslig stillhet där din inre kraft ökar eftersom du blir en del av en helhet som är tidlös.

 

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke