Fullmånesorakel i Urrunans kraft

Nu står vi i en brytpunkt. Sommarsolståndet. Midsommar. Den ljusaste tiden på året. Vad bär den då med sig till oss? Men, kanske viktigare – vad ska vi skapa ur den?

Urrunan talar om födelse och de frön vi sår för att senare kunna skörda. Den startar den magiska Utharken i hela sin prakt. Det är nu vi har en möjlighet att födas på nytt – här och nu.

Tiden som är nu är viktig ur många aspekter. Allt omkring oss förändras och vi behöver i den förändringen finna vår stabilitet, vårt fundament. Oavsett vad du tror på eller vad du drömmer om är det viktigt att du är sann i det du väljer att göra. Sanningen är näringen till din framgång.

I runoraklet ser vi att det är en god tid att knyta ihop säcken. Ingrunan talar om att det är dags att slutföra, fullborda de projekten du har startat. Det är dags att se till att du är fri till att kunna gå vidare med nya projekt, så att din själ kan frodas. Det är också en god tid att stilla sig, blicka inåt, säger Hästrunan och den påminner ju oss även om att det inre reflekteras i det yttre… men jag förstår varför när Hagelrunan landar i Vanaheim och säger att omstrukturerande förändringar väntar. Det är nu vi kommer att märka att det ruskas om i våra liv och det enda rätta är att inte hålla i och kämpa. Snarare tvärsom, vila i acceptans och våga släppa taget. Vi får helt enkelt se vad som finns kvar efter stormen.

Vad gäller relationer behöver vi se oss om efter de människor som främjar vår tillväxt, säger Årsväxtrunan. Den talar om visdomen i att som vi sår får vi skörda och den påminner därför oss om att om vi alltid går i samma fotspår så förändras inget alls. Innan du engagerar dig ska du alltså ställa dig själv frågan vad det här mynnar ut i. När det gäller oss själva och våra jordiska beslut så har vi Nödrunan att luta oss emot. Den talar om ödet, den talar om prioritering och den talar om mening. Med andra ord står vi inför viktiga val där det handlar om att klokt välja det som gynnar oss långsiktigt. Bli inte förvånad om du inte får välja, när Nödrunan styr är det mesta redan bestäm och acceptans är en viktig del i att komma vidare. Det handlar också om prioriteringar – väljer du det som är viktigt för dig, så får du resultat. Solrunan påminner oss om att våga förlita oss på visdomen i våra tidigare framgångar. De ger oss kraft att belysa det som behövs för att få krafterna att räcka till. Likväl bör vi minnas solrunans mörka aspekt och därmed också minnas vad som tagit vår kraft.

I undervärlden syns ändå ett lugn. Isrunan varnar för att det största hindret som hägrar är stagnation. Stiltje, vilket så klart avhjälps med att påminna sig om att Hagelrunan i Vanaheim säger att turbulenta tider väntar. Det handlar med andra ord om den himmelska strukturen och klarheten som finns i att vara centrerad. Isrunan avslöjar också en intressant konstellation; Hagelrunen, Nödruna och Isrunan på samma axel. De har samma struktur och visar därmed klart och tydligt att det kommer att gå undan om vi inte bromsar och försöker fixa alldeles för mycket. Inte heller ska vi visa rädsla för att vi inte räcker till. Björkrunan avslutar oraklet med att säga att vi räcker till, vi har allting vi behöver. Vi behöver visa omtanke och hänsyn, för att energin ska kontinuerligt förnyas.

Jag njuter av sol och sommar. Veckorna fylls av gäster på kurscentret. På hemsidan ser du vilka utbildningar som har platser kvar.

För mig känns allt detta helt i fas med vad jag själv står inför just nu. BANBRYTARE har release snart och där får jag ta de utmanande stegen ut i min kraft fullt ut. Det är en kraftfull bok som inte bara utmanar lagom-tänket, den visar också hur framgång kan skapas.

Vill du läsa mer? Klicka här! För att komma till min författargrupp på Facebook.

Klicka här! Om du vill delta på Symposium 5-9 juli. Det är fyllt av gratis föreläsningar och workshops.

Min föreläsning är 5 juli 20.00 – Din vibration som ledstjärna i livet

Här kan du läsa mer om BANBRYTARE.

Jag är inloggad på tarotguiderna måndag 9-11 och fredag 22-01 om du vill ha vägledning på Livets Stig under vecka 26.

Varma kramar
Mira Hilaria

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *