Färunans fullmånesorakel

Fullmånen går i Färunans kraft – en runa som symboliserar boskap. Dåtiden rikedom låg i boskap och allt det kunde skapa för gården och människorna som levde på gården. Det är en de rörliga tillgångarna vi hittar i Färunan, alltså inte marken eller husen. Färunan idag symboliserar pengar – pengar ger oss det vi behöver införskaffa. Det vi inte kan skapa själva, men i dess kraft vilar också frihet, sammanhållning och meningsfulla relationer, men andra ord påminner Färunan oss om att vi inte behöver pengar för att vara lyckliga. Beroende på hur du förvaltar din rikedom, så kan den antingen hjälpa eller stjälpa dig. Det handlar om att bli medveten om vad som är värdefullt i livet.

Färunans magi ligger i dess dynamik – den är både skapande och destruktiv. Den påminner om tusenkonstnären som med total avsaknad av kunskap eller struktur kan skapa rikedom genom sin kreativitet, likväl som den talar om lycksökaren som ’roffar åt sig’ urskillningslöst. Det är balansen, intentionen som avgör hur rikedomen förvärvas och vilken välfärd den skapar.

Färunans magi bjuder in till att stärka sin intuition och till att rikta sin energi till de visioner som skapar rikedom. Den förmedlar himmelska energier till dina energifält och ökar därmed din kraft, kreativitet och uppfinningsrikedom. Färunan är lämplig till pengamagi och för att skapa en djupare medvetenhet om rikedomen i sitt varande.

Färunans råd är tillåta sig själv att expandera, att lyfta kraften från inom ut till det yttre där den kan manifesteras i varandet. Det är nu du ska våga önska och lita till att den som ber, den får. Din rikedom ligger i att du tar hand om det du har och dig själv. Du är grundstenen i ditt varande – all rikedom mynnar ut ifrån dig.

Runoraklet avslöjar att vi är på väg in en tid med turbulens. Vi ruskas om för att bli kvitt det som inte längre gynnar oss, säger Hagelrunan i Muspelheim. Det är tid för oss att se vilka broar vi behöver korsa för att få tillgång till all vår Gudomliga visdom. Med Hästrunan i Asgård märker vi av en högre kommunikation, vi glider mellan det inre och det yttre och i sinnet ser vi med en tydligare klarhet vart vi är menade att gå. Det är viktigt att vi vågar känna in och djupdyka i om våra hinder är illusioner eller verkliga. Klipprunan i Vanaheim påminner oss om våra grundstenar och om de stegen vi behöver ta för att bygga ett starkt fundament. Klipprunan bär också med sig budskapet om sanning – att våga vara ärlig mot sig själv även om det kan vara jobbigt. Det är i den processen vi har möjlighet att förädla oss själva och komma ännu ett steg vårt sanna jag.

I Ljusalvheim väntar Isrunan som står för den Himmelska Strukturen och påminner oss om att hålla oss centrerade i vår egen kraft. Vad det än gäller så kan du ge dig själv tiden att känna in, andas in och andas ut, innan du fattar beslut om ditt nästa steg på Livets Stig. I Midgård som talar om vårt jag och det som är centralt för oss ligger Björkrunan som talar om läkning, omtanke och en god kontakt med Moder Jord. Med andra ord, ge dig själv lika mycket som du ger andra. I Svartalvheim där vi har det förflutna viskas det om integration och om att sammakoppla alla sina delar här och nu. Människorunan, den enda given till oss av Gudarna, påminner oss om vårt upplysta sinne i kombination med en jordisk kropp. Huvudet i himlen, kroppen på jorden. Tillåt det förflutnas visdom att integreras med dig, men lämna allt annat där det hör hemma – i gårdagen.

I Jotunheim som representerar fartguppen på vandringen på Livets Stig har vi Fackelrunan som påminner oss om vikten av att följa vårt hjärta. Vi behöver bejaka passionen och våga engagera oss i hjärtats visdom. I Helheim viskar våra förmödrar och förfäder om Vattenrunans visdom som i sin enkelhet talar om vikten av att lyssna till dina drömmar, att tro på dina visioner och framför allt – lita på din intuition. Livets Flod är en mäktig kraft och du behöver inte ens styra, bara flyta med. Det kommer till dig. De som vandrat Livets Stig vandrar med dig. Du är omhållen, vila i tillit. I Nifelheim där vi finner våra skuggor och rädslor möter vi Hagtornsrunan som påminner oss om att inte tvivla på vägen vi valt och om att vänligt, men bestämt, att inte ta del av andras drama utan låta det passera förbi oss. Så länge du vandrar på Livets Stig utifrån din hjärtas viskningar och din sanning är du på rätt väg.

Vill du skapa en egen amulett i Färunans kraft?
Det är enkelt, välj ut ett ljus och rista in runan i den. Tänd den och meditera eller sätt din intention för din rikedom. Du kan också välja att rista/rita runan på något du kan bära med dig.

Med värme & kärlek
Mira Hilaria

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *