Runoraklet 2019

RUNORAKEL 2019

Muspelheim är värden som representerar den andliga skapande urkraften, själens födelse och vår livslott. Den visar elden i ditt väsen och vad din lärdom i varandet är just nu. Dagrunan talar om den konstant transformationen som kantar livet. Varje ögonblick i ditt liv handlar om att vakna, att se gryningen återvända. Transformation är en ständigt pågående process eftersom den är så djupgående i våra “jag”.  Den vill skapa harmoni och balans i kropp och sinne. Den vill väcka dig för att aldrig falla i slummer igen. Se livet med nya ögon, det vinner du på.

Asgård är världen som representerar kommunikationen med det gudomliga. Tankarna och intellektet. Här finner vi mentala processer som hör till det dagliga livet som människa. Gåvorunan talar om flödet av inspiration. Gåvor från ovan, som kommer i syfte att skänka oss balanserade tankar och framgångar inom det andliga. En  kollektiv utvecklingsfas är på ingång, som handlar i stort om att sammanfatta samlade kunskaper till ett komplett paket, en helhet. Rent andligt så handlar det om att ta vara på gåvorna vi alla bär, att kommunicera med det andliga teamet, för att skapa balans och harmoni och för att få ett stabilt flöde av energi. Vägarna vi väljer bör vara enkla i sin struktur. Undvik därför överanalys och slutsatser som saknar grund. Var direkt i kommunikationen, så blir vandringen på Livets Stig stadigare.

Vanaheim står för förmågan att utveckla livsinriktning, det emotionella livet och intuitionen. Vattenrunan  talar om att det är viktigt att lyssna på drömmar, budskapen i dem och framför allt att våga känna tillit till dem. Var lyhörd och våga följa det intuitiva,  magkänslan är oerhört viktig det kommande året. Livet bör följa flödet, Livets Flod. Allt vi varit med om har fört oss hit, och det vore synd att inte följa flödet och möta det som är på väg in . Ta dig tid till att lyssna till ditt inre, dina drömmar och skapa mål utifrån dem. Avsätt också tid till att tillföra glädje och harmoni i ditt liv. Förnya de områden som du känner hindrar dig. Byt successivt  ut det som inte längre gagnar dig personligen. Våga sätta dina behov före andras, så att flödet förblir konstant på Livets Stig.

Ljusalvheim är världen som representerar förmågan att bygga relationer, empati och kreativitet. Den visar de aspekter i relationer som är viktiga för dig idag. Urrunan talar om att din umgängeskrets kommer att utökas. De relationer du har idag, behöver förnyas och kompletteras. Du har vuxit ifrån en del och en del har helt enkelt skiftat form. Du står inför mycket förändringar på det personliga planet och din omgivning behöver anpassa sig till dina nya energier. Du känner själv också att du har mycket kvar att ändra, förnya och framför allt att skapa. Därför behöver du se till att omge dig med människor som fullt ut stöttar dig och vill se dig utvecklas och ta dig an utmaningar. Ljusavlheim är en väldigt personlig värld och ställer höga krav på vårat personliga ansvar för våra relationer. Alla relationer behöver vårdas, vi behöver jobba på våra relationer, snarare än att ta för givet att det fungerar som det alltid gjort förut.

Midgård är världen som representerar ditt fysiska jag – kroppen, självkännedom och varandet. Björkrunan talar om det öppna hjärtat och empatin som behövs under året. Empati betyder också självkärlek, att vårda sina gränser och värna om sin integritet. Att ha ett stort hjärta, som utstrålar värme och omvårdnad till nära och kära, är något att vårda.  Den naturliga healingen i oss alla vaknar och vi eftersträvar att hitta ett sätt att leva utifrån hjärtat. Alla vi behöver således ta ansvar för att helhjärtat ta hand om oss själva och våga stå i vår sanning. Det är bra att med jämna mellanrum vända sig inåt, för att stämma av vad man vill ge uttryck för utåt. Det är viktigt att ladda batterierna ute i naturen, njuta av sol, vin och vatten. Där finns läkning för all vibration i både kropp och själ.

Svartalvheim är världen som står för det förflutna, uppväxten och traditioner. Svartavlheim är även knuten till vår relation till naturen och dess väsen samt läkekraft. Solrunan talar om all den kraften och kreativiteten som fört dig hit, till ditt varande idag och det varandet som komma skall. Den energin och kraften kommer aldrig att lämna dig, även om den kan gå på sparlåga ibland. Du behöver i hjärtat bära tidigare prestationer, så att du förankrar kraften i nuet, så att du kan använda dig av dina gamla kunskaper till nya prestationer. Du behöver vara kraftfull och segerviss. Du behöver visa tillit till din kraft och skapa det du önskar.

Jotunheim är välrden som representerar de kriser och hinder som finns i din väg. Ingrunan talar om de processer som behöver avslutas. En överhängande känsla av att saker hänger i luften gör att de möjligheter kosmos slungar din väg kan gå dig förbi.  De gåvor som är på väg in till dig behöver ha utrymme att växa på. Vad kan du avsluta? Vad kan du släppa taget om? Ingrunan är en fruktbarhetsruna som bär med sig mycket skapandekraft för den som vågar anamma den. Det är en gynnsam våg att rida på och den ger en långvarig tillväxt på alla områden i livet.

Helheim är världen som visar problem på Livets Stig, det som hämmar oss. Den står även för förändringar och påvisar dina förfäders inflytande i ditt liv. Årsväxtrunan varnar för att trampa i samma energier, i samma spår. Livet går i cykler – en etapp avslutas och en ny ser sin början. All rädsla för att inte rädd möta det som du är menad att möta, är egentligen obefogad. Du har alla förutsättningar för att kunna hantera det som kommer till dig. Jobba med att välja tillit tills du kan känna tillit. Luta dig tillbaka på de som vandrat Livets Stig före dig, de rår om dig och vakar över dina steg. Du har dina förfäders samlade kunskap inom dig, stillhet är det enda som behövs för att du ska få tillgång till den.

Nifelheim är hemvist för dina rädslor och din undermedvetnas skugga. Den magiska förmågan och de dolda tingen i ditt liv finns här. Tyrrunan talar om du har tankar om att inte ta dig framåt på Livets Stig.  Den framåtriktade energin behöver med vilje frammanas med jämna mellanrum för att sinnet inte ska fastna i stagnation. Stärk dina visioner genom att synliggöra dem, du behöver se dig passerar mållinjen och hålla kvar den bilden i ditt inre. Det finns ingenting som kan hindra dig från att nå dina drömmars mål. Du har kunskapen och styrkan att genomföra det du väljer att göra. Det som krävs är målmedvetenhet och tilltro till framtiden.

2019 blir ett spännande år. 2018 bar med sig utrensning och rensade bort illusioner. 2018 skapade ett ren plattform att bygga sitt personliga fundament på. Det är en god tid att envetet gå in för att rensa och bygga upp den tillvaron var och en vill ha. “Utveckling eller avveckling” är ett motto jag personligen använt mig av. Ingen gråzon; ger det ingen resonans i vibrationen, får det vara, oavsett vad som ligger i vågskålarna och väger. Att stå i sin sanna kraft ger näring till allt du behöver för att må bra.

 

Gott Nytt År <3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *