Lilla Tarotskolan, del 2

Varmt välkommen till del 2 i Lilla Tarotskolan. Innan vi börjar titta på tolkning av korten och hur man fördjupar sin förmåga att förmedla budskap från korten, så ska vi ta en snabb titt på det etiska ansvaret man har som vägledare, vilket du blir när du börjar tolka korten åt andra. 

Vi arbetar med människor och för människor. Ingenting annat. Vi har ett ansvar i att hjälpa, inte stjälpa. Det finns ingen anledning för oss att förmedla budskap som slår undan fötterna på någon. Det vi ser i korten och förnimmer intuitivt ska framföras på ett sådant sätt att personen kan ta emot det och använda sig av det i sitt liv och sina val. Du ska basera varje yttrande på diplomati och kravlös kärlek. 

Det är absolut förbjudet att sia om döden (inklusive utgången av en graviditet) samt att spå tredje part och barn. Du får aldrig uppmuntra någon till att bryta mot lagen. Du får under inga omständigheter ställa diagnoser om någons hälsa eller sia om utgången av en sjukdom. Detta är ett känsligt område som hamnar i en gråzon eftersom många vill ha en hälsoläggning. Det ska hållas på en nivå där du inte skrämmer upp klienten. Får du en stark känsla av att det är något så hänvisa alltid till en läkare, psykolog eller var klienten nu bör söka hjälp. Ordinera ingenting – så länge du inte har medicinsk utbildning av något slag så kan du inte säga att personen i fråga kommer att bli frisk eller inte frisk om den inte gör si eller så. Du kan komma med tips och rekommendationer, men inte mer. Tänk på dig själv som en medmänniska som kan påverka en människa till att antingen hjälpa sig själv eller någon som står dem nära. 

Ser man ingenting i korten ska man framföra det varsamt eftersom det går en del skrönor om att folk som inte går att läsa har dött strax efter konsultationen. Sant eller falskt, spelar ingen roll. Personen i fråga kan få panik och vad som helst kan hända. Säg att du inte får kontakt med dina vägledare eller att du är för trött. Ibland fungerar det helt enkelt inte. För alltid en dialog med klienten så att inga obesvarade funderingar finns kvar. 

Var uppmärksam på om du har en väldigt känslomässigt trasig eller förvirrad människa som klient så att du inte svara med att läsa av rädslorna som framtid. Du kan skapa situationer för en tredje part som kan skada. Mer om detta senare. Kom bara ihåg att du har ingen som helst rättighet att tala om för någon hur de ska leva sitt liv. Du har heller inte rätt att döma någon. 

Kom ihåg att en person med väldigt stark rädsla eller övertygelse lätt kan påverka dig om du inte är fokuserad. Dessa människor kan placeras i facket självuppfyllande profetior. Om någon är helt övertygad om att partnern är eller kommer att vara otrogen, så kan du mer eller mindre räkna med att det är det budskapet som kommer. Det är därför viktigt att även för klienten påpeka att det ofta blir som de tänker. Det kallas för attraktionslagen! Egentligen kan man uttrycka det så här: Det blir som du tänker och blir det inte det så ser du undermedvetet till att det blir så eller tror att det är så… Du har bara inte fått reda på det än…Sanningen har inte uppdagats. Vill du fastna i den loopen? Skillnaden är hårfin mellan den faktiska framtiden/sanningen och rädslan över situationen. 

Integritet är ett måste i konsultationssammanhang. Kliv inte över gränser och forcera dig förbi blockeringar. Försök få klienten att inse att det här är ett samarbete. Vi kan inte se deras innersta hemligheter och skulle vi göra det så skulle vi aldrig tala om det. Din egen integritet är minst lika viktig som klientens. Du ska aldrig behöva försvara det du gör—de kom till dig av egen fri vilja. Tvivlare finns, låt dem vara och tala om för dem att låta dig vara. Ha i åtanke att ibland kan man trampa på en öm tå och då går människor i försvar och då gärna på ett sätt som skadar motparten… Vill du inte spå någon—gör det inte, det är inte menat och kan skada dig. Spå aldrig någon som är påverkad av alkohol eller droger eller någon som inte verkar vara psykiskt stabil. Neka med kraft och ödmjukhet. Låt dem vandra sin väg med gudomlig vägledning och bjud dem gärna tillbaka en annan gång. Fungerar inte det—be dem fara och flyga med mer kraft och lite mindre ödmjukhet… 

Din roll är att förmedla budskap och kunskap från en annan sfär. Du är en kanal för dolda budskap. Ditt ansvar ligger i att vägleda personen framför dig. Inte tala om hur han eller hon ska leva sitt liv eller vilka beslut den ska fatta. Du är spåtanten, oraklet, sierskan, vägledaren, bollplanket, läraren, den tröstande axeln, den bannande eller älskande föräldern, den goda samariten—vad som situationen än kräver. Gudinnan Isis har 10 000 namn och det bör du också ha!

Ett tips är att vända sig till sig själv och fråga vad du skulle vilja att en vägledare tittar på om någon skulle fråga om dig. Föreställ dig att du är den tredje parten; skulle du vilja att någon tittar på dina tankar och känslor? Kikar på dina innersta hemligheter och rädslor? 
I tredje delen av Lilla Tarotskolan ska vi kika på hur du börjar tolka korten. Intuitivt, inte efter någon bok 😉

Kram
Mira

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *