Fullmånen i Vagnsrunans kraft

Fullmånen är på måndag och då står vi som starkast i Vagsnrunans kraft och tar del av det kosmiska flödet framåt, uppåt, utåt mot våra mål på Livets Stig. Eller, i värsta fall faller vi in i stagnation och rör oss ingenstans alls. 

Vagnsrunan står för rörelse, flöde och bär med sig en starkt framåtdrivande kraft, du kan också känna frustration över projekt som inte är färdiga eller projekt som inte kommer igång. Du kan också starkt känna att det är dags att sätta igång och får saker och ting gjorda. Och det är det. Det är dags att skapa ordning och reda, för det är en del av vagnsrunans aspekter. 

Samtidigt på det andliga planet manar vagnsrunan oss att resa, resa inom oss i meditation och ta oss tid för den inre resan, som skapar ordning i våra inre flöden. Vagnsrunan representrar också hjulet, vilket återigen kopplar till rörelsen, men också till medicinhjulet som symboliserar årstidernas växlingar, de fyra elementen och de fyra riktningarna. Navet är du. Du är centret i din egen skapelse, och balans i det som omger dig är av vikt för din personliga väg. 

Fullmånesoraklet avslöjar att vi står har vår lärdom i just Vagnsrunans visdom, det är dags att vara centrerad i sig själv och stanna upp för att se vad som är viktigt. Skapa ordning och se till att dina prioriteringar är rätt. Asarunan avslöjar att vi behöver lägga fokus på kommunikation, inte bara den yttre kommunikationen till andra människor, utan även den inre kommunikation med oss själv och vårt Andliga Team. Vi behöver inspirera vårt sinne så att vi får in nya tankar, ny kunskap och nya insikter. Kanske är det dags att lägga lite fokus på att läsa en bok, gå en kurs eller bara delta i inspirerande och kreativa samtal. 

I vår Livsväg ligger Fackelrunan som symboliserar vår inre eld, kreativitet och passion. Du bör alltså lägga hög prioritering på det du brinner för, snarare än det du påstås vara tvungen att göra. Kan du delegera bort det du känner motstånd inför, så är det exakt det du behöver göra. Vill du måla en tavla för att det väcker din inre eld/din passion – gör det. Vill du ligga i hängmattan och räkna fjärilar – gör det.
När det handlar om relationer, så är det bra att lägga fokus på de som driver dig framåt på ett eller annat sätt i livet. Välj bort eller minimera de relationer som bromsar dig och får dig att känna dig ur fas med din urkraft. Urrunan talar om att det är en god tid att så frön och jobba med/på de relationer som ger dig en känsla av framgång och framåtanda. Våga sticka ut din nyfikna näsa för att veta mer om något som verkar vara intressant för framtiden. Det är dags att se sig om efter nytt i mångt och mycket i tiden som är nu. Gåvorunan i oraklets mitt (som representerar våra jag) talar om att det är bra att både ta emot och ge gåvor och inleda samarbeten som har sin bas i en balanserad vibration. 

På samma axel som vi har våra relationer och oss själva, så har vi även det som har varit. Skuld är Nornan som talar om vårat förflutna och här syns det tydligt i egenskap av Isrunan att det förflutna gör klokast i att stanna där. Bli vän med dina tidigare val och låt dem vara. Du fattar hela tiden nya beslut och kan därför aktivt förändra ditt nu och din framtid, dock aldrig ditt förflutna. Isrunan talar om att det är tid att vila från gamla processer och fokusera på de nya. Använd det gamla till att skapa en himmelsk struktur i dig själv och dra nytta av de insikter och den lärdom som du har införskaffat. Säg tack, vila i tillit och rikta blicken framåt. 

Nu när vi tittar i undervärldarna så kan vi tydligt se att Solrunan talar om att du inte behöver vara rädd för att din kraft tar slut. Du kan komma framåt, även om du inte vet hur, så länge du hushållar med din energi som runorna ovan väglett. Hagelrunan talar om att vi har ett tydligt stöd i våra rötter. Det som sker, sker och våra förmödrar och förfäder lyssnar och lär, så länge vi håller kanalen öppen och tacksamt tar emot stödet. Rådet här är också: håll inte i – släpp taget. Allt du behöver kämpa för, är egentligen inte förenligt med dina steg på Livets Stig. Tänk efter vad du väljer att strida för, ibland är släppa taget det enda raka för att du ska frigöra energi till det du behöver göra. Slutligen talar Glädjerunan om att det finns inget att vara rädd för. Möt livet med glädje, kärlek och omtanke, så landar dina steg på Livets Stig rätt. Det är viktigt att skapa glädje i livet så ofta vi kan. Dansa i regnpölarna, spring barfota i gräset – gör vad du vill för att väcka barnasinnet så att det kittlar i magen och bubblar av fniss. 

Vill du tillföra en gnutta gammeldags magi i livet så är Gråbo vagnsrunans ört. Plocka en knippe och knyt ett band runt. Häng upp på dörren för att bringa lycka, lugn och harmoni till ditt hem. Gråbo är också knuten till Gudinnan Artemis som inte bara är jaktens gudinna utan även månens gudinna. Hon är också en kvinnornas och kvinnorkraftens gudinna. Hon skyddar och tar strid för de utsatta. 

Glöm inte att njuta av de vackra solnedgångarna. Solnedgången är en perfekt tidpunkt för att sammanfatta dagen, faller ner i inre stillhet och förbereda sig för nattvilan och drömtiden. 


Varma kramar
Mira Hilaria 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *