Fullmånen i Gåvorunans kraft

Gåvorunan talar vikten av gåvor och gåvor kommer inte alltid i den form vi förväntar oss. Därför ska vi heller inte skåda given häst i mun. Gåvorunan talar också om vikten av att skapa balans på Livets Stig.

Vagnsrunan står för rörelse, flöde och bär med sig en starkt framåtdrivande kraft, du kan också känna frustration över projekt som inte är färdiga eller projekt som inte kommer igång. Du kan också starkt känna att det är dags att sätta igång och får saker och ting gjorda. Och det är det. Det är dags att skapa ordning och reda, för det är en del av vagnsrunans aspekter. 

Samtidigt på det andliga planet manar vagnsrunan oss att resa, resa inom oss i meditation och ta oss tid för den inre resan, som skapar ordning i våra inre flöden. Vagnsrunan representrar också hjulet, vilket återigen kopplar till rörelsen, men också till medicinhjulet som symboliserar årstidernas växlingar, de fyra elementen och de fyra riktningarna. Navet är du. Du är centret i din egen skapelse, och balans i det som omger dig är av vikt för din personliga väg. 

Fullmånesoraklet avslöjar att vi står i förändring och i en process där det handlar om att möta våra rädslor, samtidigt som vi bör skapa balans. Björkrunan påminer oss om att vi behöver omtanke. Inte bara gentemot andra, utan även till oss själva. Det är kärleksfullt att säga nej. Upprepa det för dig själv några gånger om dagen, så skapar du balans och förändring i ditt sinne innan du hejdlöst tackar ja till att hjälpa alla som drar i dig. Samtidigt handlar både Gåvorunan och Björkrunan om att våga ge, men de talar också om att våga ta emot. Björkrunan påminner oss om de helande, moderliga kraften vi besitter. Det är också Moder Jords och mödrarnas runa och den förmedlar den lite tuffare kärleken som ingår i att vara en moder dvs sätta kärleksfulla gränser som skapar tillväxt.

I vårt sinne och i vår kommunikation med andevärlden finner vi Hagelrunan. Turbulens, kaos och förvirring, men också stillhet efter stormen. Hagelrunan säger helt enkelt att det är dags att rensa i sinnet. Sortera ut vad som är viktigt, vad är ditt och vad som ger dig näring. Dina tankar är otroligt viktiga för balansen i ditt liv. Vi tänker otroligt mycket under en dag och det är viktigt att vi finner balans i sinnet. Galopperande tankar utan sammanhang skapar en kedjereaktion som sällan slutar väl. Hagelrunan representerar också vår kommunikation till andevärlden, den symboliserar bron som binder våra olika sidor samman, så det är en runa som representerar både kaos och den heliga geometrin (ordning). Kämpa inte emot Hagelrunan, låt den ha sin gång, så kommer du snabbare ur stormen.

I vår Livsväg finns Odalrunan som representerar traditioner och arv. Den symboliserar också de fotspåren vi vill lämna efter oss. Våga välja din väg ur det högre perspektivet. Allt är ett och allt i dig bör vara ett. Du behöver nå en enighet i dig själv för att bäst hantera varandet här och nu. Odalrunan manar dig därför till att inte bara fatta beslut med sinnet eller hjärtat, utan luta dig tillbaka på HELA dig. Ditt sinne, ditt hjärta och din själ. För att kunna höra själen behöver du låta Hagelrunan ha sin gång. Det är i din egen balans, du finner din visdom. Till en början korta stunder, till slut i varje andetag.
När det handlar om relationer talar Glädjerunan om för oss att välja de människor som ger oss glädje, hopp och en varm känlsa i hjärteroten. Det har varit en tuff resa i år och vi behöver släppa rädsla och luta oss tillbaka på glädje och hopp. Vattenrunan i oraklets mitt (som representerar våra jag) talar om att det är flödet, Livets Flod som hjälper oss bäst just nu. Flyt med, lyssna till dina drömmar och håll din vision levande. Du vet var du har varit och du vet vart du ska. Låt flödet föra dig dit. Simma inte motströms, utan våga ge dig hän flödet. Din intuition leder dig rätt.

På samma axel som vi har våra relationer och oss själva, så har vi även det som har varit. Skuld är Nornan som talar om vårat förflutna och här talar Solrunan om för oss att all den kraften vi lagt ner på att skapa det vi idag har, har inte varit förgäves. Det handlar om att klappa dig själv på axeln och vänta in din seger/framgång. Se allt du givit liv och vila i tillit till att det du gjort är tillräckligt. 

Nu när vi tittar i undervärldarna så kan vi tydligt se att här ligger en bestämd rad av ödesrunor. Årsväxtrunan, Isrunan och Ingrunan. De talar sitt tydliga språk. Du ska se att även om skörden är försenas, så kommer den. Det är inte alltid vi styr över vad som sker i våra liv, men vågar du vänta in och så kommer det som rätterligen ska tillfalla dig. Isrunan talar om att du har i dina förmödrar och förfäder ett gott stöd. De balanserar med sin kraft och visdom, så att den strukturen du behöver faller på plats. Tålamod, tålamod, viskar de och här kan du vila i acceptans och tillit. Ingrunan talar om att det inte finns någon anledning till att vara rädd för att du inte ska uppnå de framgångar du längtar efter. De kommer, de är faktiskt redan här, om du vågar öppna ditt hjärta och se med själen istället för ögonen.

Vill du tillföra lite örtmagi så är Styvmorsviol den blomman som är knuten till Gåvorunan. Den används i medicinskt syfte, men här ligger fokus på den magiska egenskapen dvs kärlek. Styvmorsviolen är bra i kärleksmagi och helande ceremonier där man vill skapa goda förutsättningar för relationer. Dock är den viktigaste magin av allt hur vi vårdar våra relationer och vilken näring vi ger dem, så låt Styvmorsviolen hjälpa oss att lägga fokus på det.  

Varje morgon kan du numera ta del av budskap på min facebooksida eller mitt instagram:
Hilaria
@hilariabymi

Varma kramar
Mira Hilaria

Jag finns på Tarotguiderna för att svara på dina frågor:
Torsdag 3/9 20-21
Fredag 4/9 21-23
Lördag 5/9 9-11
Söndag 6/9 22-23
Måndag 7/9 8-11

Samtalet kostar 19,90kr/minut, fler alternativ finns på hemsidan www.tarotguiderna.se och där hittar du även aktuellt schema.
Du ringer 0939-2959 och väljer vägledare #120 Mira Hilaria för att komma till mig. Är jag inte inloggad kan du skicka sms, så loggar jag in så snart jag kan. SMS Mira-Hilaria till 71440.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *